Politică de confidențialitate

INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

În conformitate cu Regulamentul UE 2016/679 privind protecția datelor cu caracter personal aplicabil din data de 25 mai 2018 CAR INSURANCE TRAINING SRL, ROONRC. J23/2926/2018 CUI: 363239 Adresa: Strada Sf. Maria, Nr. 26,  Oras Pantelimon, Judetul Ilfov. IBAN: RO96BTRLRONCRT0353738402, deschis la Banca TRANSILVANIA, vă informeaza ca prelucreaza datele urmatoarelor categorii de persoane fizice: clienti/potentiali clienti, beneficiari sau potentiali beneficiari declarati.

Datele cu Caracter Personal prelucrate sunt doar cele necesare scopurilor prelucrarii.

Scopurile prelucrarii:  identificarea clientului; emiterea userului de logare in platforma e-learning pentru cursurile de pregatire profesionala solicitata; incasari asociate contractelor unor obligatii legale;

Temeiurile legale al prelucrarii:  (1) executarea contractului la care persoana vizată este parte, sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea acestuia (2) indeplinirea prevederilor legale aplicabile.

Categoriile de destinatari si imputerniciti: CAR INSURANCE TRAINING SRL ar putea comunica datele cu caracter personal colectate direct sau prin intermediul unor imputerniciti, următoarelor categorii de destinatari: altor companii din grupul din care acestea fac parte, autorități ale statului (inclusiv autorități fiscale), furnizori implicați în mod direct/indirect în procesul de pregatire profesionala, ISF, ASF, (furnizori de servicii IT, banci, furnizori de servicii de arhivare, cabinete de avocatura, firme de curierat etc.), agenții de stat, guvernamentale, dacă legislația stipulează acest lucru;

Durata prelucrarii:  Datele cu caracter personal colectate de CAR INSURANCE TRAINING SRL vor fi stocate dupa cum urmeaza: pe o perioada de 180 zile de la data ofertarii, cu exceptia cazului in care am fost informati in acest termen nu exista un acord expres privind folosirea datelor cu caracter personal in scop de marketing, datele dumneavoastra vor fi sterse. Pentru datele personale stocate ca fiind parte a unui contract executat, datele se vor stoca conform legislatiei (legislatia fiscala si cea contabila). Pentru garantiile prin consimtamant durata de stocare si arhivare este atata timp cat acesta este in vigoare.

Drepturile persoanelor fizice in legatura cu prelucrarea datelor personale:

  • dreptul la informare (aveti dreptul de a fi informat cu privire la colectarea și utilizarea datelor personale);
  • dreptul de acces (aveti dreptul de a accesa datele personale și informatii suplimentare, si va permite să cunoasteti si sa verificati legalitatea prelucrarii);
  • drept la rectificare (dreptul de a obtine rectificarea datelor inexacte, precum si completarea datelor care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea de catre Dvs informatii suplimentare);
  • dreptul la stergerea datelor („Dreptul de a fi uitat” = in situatiile reglementate expres de lege, in special in cazul in care va retrageti consimtamantul sau in cazul in care se constata ca datele au fost prelucrate ilegal, aveti dreptul de a obtine din partea societatii stergerea datelor);
  • dreptul de a retrage consimtamantul (dreptul de a retrage, in orice moment, consimtamantul pentru prelucrarea datelor); dreptul la portabilitatea datelor (dreptul de a primi datele pe care le-ati furnizat într-un format structurat, care poate fi citit automat si dreptul de a solicita ca datele sa fie transmite altui operator);
  • dreptul la restrictionarea prelucrarii (dreptul de a obține din partea Societatii restricționarea prelucrării datelor in anumite situatii reglementate expres de lege, in special in cazul in care contestati exactitatea datelor sau in cazul in care prelucrarea este ilegala, dar dvs. va opuneti stergerii Datelor. In aceste situatii, cu exceptia stocarii, datele nu vor mai fi prelucrate);
  • dreptul de a depune plangere (dreptul dvs. de a depune plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal); dreptul la opozitie (dreptul să va opuneti la prelucrarea bazată pe interesul legitim sau îndeplinirea unei sarcini de interes public/exercitarea autoritatii publice, inclusiv profilarea, marketing direct și prelucrarea în scopul cercetării stiintifice/istorice și al statisticilor);
  • drepturi de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă. In cazul in care ne-ati oferit consimtamantul pentru prelucrarea de date personale aveti dreptul de a va retrage oricand acest consimtamant.

Pentru orice solicitări pe care le puteți avea cu privire la exercitarea drepturilor menționate mai sus, pentru retragerea consimțământului, sau pentru a ne adresa orice alte intrebari privitoare la cele comunicate prin prezenta, puteți să contactați CAR INSURANCE TRAINING SRL la adresa de e-mail: training@carasigurari.ro, si/sau la adresa poștală menționată mai mai sus, in atentia Responsabilului cu Protectia Datelor.

Daca nu sunteti de acord cu prelucrarea datelor conform celor indicate mai sus, vom fi in imposibilitatea de a va oferi serviciile noastre.